Nederlands Forum over Oude Radio´s
Onafhankelijk medium voor liefhebbers en verzamelaars van oude radio´s en gerelateerde zaken


 

 

Versterkers


Overzicht


Informatie over zelfbouw buizenversterkers, te vinden op de sites van  Jogi's Röhrenbude en  Claudio Bonavolta  (link "lot of schematics to download").

Sjaak van Schaik , Thierry Magis
(foto: Jan de Wit)

Dit zijn "insteekelementen" voor bijvoorbeeld een EL6415. Dat is een PA-versterker, die vaak werd gebruikt in bijvoorbeeld scholen en bejaardentehuizen. Deze insteekelementen voorzien in het zorgen voor het doorverbinden van bepaalde verbindingen. Er zijn er ook die een ingangstrafo bevatten, maar die zien er iets anders uit.

EL6415

(scan: Piet Blaas)

Deze insteekelementen of doorverbindingsstekers zaten in de versterker als je hem kocht. Naar gelang de behoefte kon je de vier ingangen aanpassen. In de microfoonkanalen konden ingangstrafo's gestoken worden. In de twee lijnkanalen , pasten dan weer microfoonvoorversterkers, met een EF86 erin of een "riaa" voorversterker. Er konden op die plaats ook lijntransformatoren gestoken worden. Al deze toestanden vind je eigenlijk alleen in de professionele geluidstechniek, al is het dan wel aangepast aan de huidige techniek. De zwarte dopjes zitten dus alleen maar doorverbindingen in. Het aardige is, dat Philips daar gewoon glazen bodems uit de buizenproductie voor gebruikte en niet bijvoorbeeld de bestaande Noval stekers inkocht.

Henk Roovers


  • Ik heb hier een platenspeler op aangesloten; echter ik hoor helemaal niets.....houdt dat in dat de platenspeler ingang alleen bruikbaar is met een voorversterker?

Dit versterkertje is geschikt voor pick-ups met een kristal of keramisch element. Een element dat je om kunt draaien voor LP's of 78 toeren of een omklapnaald. Een MD element kun je zonder meer niet aansluiten, dus daar heb je een voorversterker bij nodig. Leuker is het echter om een pick-up uit de zestiger jaren aan te sluiten.

Rene Daemen


Ik zou de terugkoppeling (in fase) veranderen in een tegenkoppeling (uit fase), ofwel de uitgangstrafo trafo aan de primaire of secundaire zijde ompolen. Een andere mogelijkheid is het omwisselen van beide stuurroosters van de EL34. Normaal gesproken moet de versterking met tegenkoppeling wat minder worden. Overigens, als de versterker goed klinkt, mag je de tegenkoppeling weglaten.

Kees van Dijke


Als er een gelijkricht buis inzit zou je de gloeidraad van deze buis kunnen schakelen. Het opwarmen duurt even en de HS komt langzaam op. Let wel, bij het uitschakelen van deze gloeidraad gaat de HS ook langzaam weg.

René Engels

Je kunt ook de schermroosters van de eindbuizen aan 0 volt leggen of aan de (vaste) negatieve spanning die eventueel aanwezig is. De versterker dissipeert dan nog nauwelijks vermogen.

Henk Roovers

De vraag zou niet moeten zijn: "is dit mogelijk?", maar "is dit nodig?". Vrij veel, vooral gitaarversterkers hebben zulk een schakelaar. Het is prettig als de versterker "op temperatuur" en "stand-by" staat. Daarom kan hoogspanning uitgeschakeld worden. Bij dergelijke versterkers gebeurt de gelijkrichting meestal door een dubbelzijdige gelijkrichterbuis. Soms staat de stand-by schakelaar in de HS-leiding, dan volgt er (meestal) een kleine weerstand die, samen met de buffer elco voor een (weliswaar zeer kleine) vertraging zorgt. Dit is de veiligste methode, aanraken van, b.v. de anode van een buis en het chassis zorgt dan niet voor een schokeffect. Soms zet men de schakelaar ook in de nulleiding. Dan zorgt de inwendige weerstand van de buis voor een voldoende vertraging van de HS. Die vertraging is weliswaar zeer klein, maar in de elektronica gelden nu eenmaal andere (tijd-)normen.

Paul Liekens

Misschien is het een idee om parallel aan de anodespanning een grote condensator te plaatsen in serie met een weerstand. Als je de spanning inschakelt zal eerst alle spanning door de elco heen gaan. Die zal opladen en naar verloop van twee of drie seconden alle spanning op de anode zetten. De weerstand zorgt ervoor dat de anodespanning in het begin niet kortgesloten wordt

Erwin 


Terug naar de inhoudsopgave


(04-03-2011 )