Nederlands Forum over Oude Radio´s
Onafhankelijk medium voor liefhebbers en verzamelaars van oude radio´s en gerelateerde zaken


 

 

Boeken / tijdschriften


Overzicht


Het boek "Bakelite, Seine Herstellung und Verwendung" is door Matthias Meijer gescand en als PDF-file te downloaden vanaf zijn site electra. Klik op documentatie. Daar is ook nog een tweede boek over bakeliet te downloaden als PDF-file, namelijk "Moulding Bakelite Materials".

Matthias Meijer


Als je nog geen ervaring hebt, en de theorie ook niet beheerst, begin dan met het aanschaffen van de volgende twee boeken : 

  • "Het jongens radioboek" van Leonard de Vries.

  • "Zo werkt de radio" van E. Aisberg

Hierin word op eenvoudige maar duidelijke manier alles besproken, zonder veel ingewikkelde formules. Ze zijn af en toe nog te koop op de radiobeurzen en op internet markten, zoals Marktplaats.

 

"Zo werkt de radio" van E. Aisberg

G.S. de Groot


De volgende site gevonden is interessant voor diegene die zijn theorie wil bijschaven: www.pmillett.com/technical_books_online.htm
Bijvoorbeeld het boek uitgegeven door Philips (blauw kaft) "Grondslagen van de radiobuizentechniek". van 1943, is er in het Nederlands te downloaden, gratis. Er staan trouwens nog andere interessante boeken op.

Rudi Nicolaes

Een aantal boeken en brochures is ook te vinden op de site http://www.radiodatabase.nl/ .


Titel Auteur Uitgever Toelichting  
Spanne en Spanningen W. Vogt   Dit gaat over de veertigjarige geschiedenis van de Philips Telecommunicatie Industrie, was vroeger de Nederlandse Seintoestellen Fabriek. Ed Plevier
Radioleven, een kwart eeuw pioniersarbeid in een modern beroep.

 

W. Vogt Scheltens en Giltay, A'dam   Herm Willems
Een leven met radio, belevenissen van een strijdbaar radio-man. W. Vogt Semper Agendo, A'doorn, 1973   Herm Willems


De eerste druk moet ergens tussen 1950 en 1953 zijn uitgegeven. De tweede druk zal dus een paar jaar jonger zijn. Een "afgeschreven bibliotheek-exemplaar" heeft een datumstempel: juli 1965, het boek koste toen fl.4,95.

Ed van der Weele, Henk van der Weijde

 


Voor de verzamelaars: de nummering van Radio Blan heeft eerst bestaan uit letters, daarna uit cijfers. De complete serie bestaat uit nummer A t/m M (de letter I is niet gebruikt) en vervolgens nummer 13 t/m 36 (laatst uitgegeven nummer). 

Jan Hurenkamp

 


Het gaat hier over deel 1 uit een reeks van 5 delen. Dit is af te leiden uit het feit dat er op de kaft van het 1e deel geen vermelding "Deel 1" voorkomt. Op de volgende delen staat wel het deelnummer gedrukt. Deel 2 is uitgegeven April 1943. Verder is uit het voorwoord van het tweede deel op te maken dat er papierschaarste is (door de oorlog). In deel 1 spreekt men daar niet van. Dit boek is dus uitgegeven juist vr het uitbreken van de oorlog (1940).

Van De Voorde Marc


Het "Technisch commercieel Radio Vademecum" van T.A. Staleman bevat korte beschrijvingen (buisbezetting, prijs e.d.) en tekeningen van radio's tot in het begin van de 50-er jaren. Dit vademecum is in pdf-file te downloaden vanaf de site van Frank Philipse. Informatie uit het Vademecum is ook te vinden op de site van Karel de Reus. Het Vademecum is nog verkrijgbaar bij boekhandel Van de Moosdijk in Someren. Het boekje kan ook per post worden verzonden. Dit boekje is echter wel behoorlijk duur. Zie Van de Moosdijk

Gidi Verheijen, Ren Engels

In het vademecum worden bij de toestellen de golfbereiken "K,T,M,L" genoemd. De "T" staat voor tropenband. De tropenband loopt van 2300 tot 5060 kHz en omvat de 120, 90, 75 en 60 meterbanden. Respectievelijk 2300 - 2498, 3200 - 3400, 3900 - 4000 en 4750 - 5060 KHz.

Ed van der Weele, Otto Tuil

Naast bovengenoemde golfbereik-aanduidingen is ook de letter V gebruikt om de Visserijband aan te geven. De visserijband loopt van 120 meter tot 200 meter (2499 - 1500 KHz). Bij veel tropenontvangers zie je overigens vaak een ontvangstbereik op de tropenband die verder gaat dan de eerder genoemde 120 meter. Vaak loopt deze band door tot 140 meter. Ook zijn er meerdere toestellen waar de tropenband en visserijband naadloos in elkaar overlopen en/of zelfs naadloos op de MG aansluit.

Paul Brouwer


Boeken met informatie over (oude) buizen:

 
  • "International electronic tube handbook" uitgegeven door de Muiderkring. De eerste editie is uit 1955.

 

 
  • Het "P.H.Brans Vademecum " uit 1952. Alle buizen met volledige gegevens zijn er in terug te vinden.

 

Deze boeken zijn o.a. te koop bij het Radioboek Antiquariaat.

Paul Justens, Ben Koehorst


Terug naar de inhoudsopgave


(11-07-2010 )